[[ quotes.label ]]
Laddar...
  [[ quotes.reason.text ]] Fel vid inläsning av innehåll

[[ item.version.vehicle.name ]]
[[ item.version.vehicle.name ]]
x [[ item.version.vehicle.capacity.seatCapacity ]]  x [[ item.version.vehicle.capacity.bedCapacity ]]
[[ item.summary.mileage.text ]]
[[ item.version.vehicle.vehicleAge.type.text ]]: [[ item.version.vehicle.vehicleAge.text ]]
[[ item.version.vehicle.fitOutAge.type.text ]]: [[ item.version.vehicle.fitOutAge.text ]]
miltal: miltal: [[ item.version.vehicle.mileage.text ]]
 [[ item.version.pickUpLocation.text ]]
 [[ item.version.oneWay ? item.version.dropOffLocation.text : item.version.pickUpLocation.text ]]
[[ item.version.pickUpDate.text ]] - [[ item.version.dropOffDate.text ]]
[[ item.summary.rentalDays ]] [[ item.summary.durationType.text ]]
[[ item.summary.prepaid.value | currency:item.summary.prepaid.currency + ' ':0 ]]
Skatt inkluderat
  Välj
[[ item.summary.fleetStatus.text ]]
 kontrollerar

[[ item.version.brand.name ]] [[ item.version.vehicle.name ]]

[[ item.version.vehicle.name ]]
seats x [[ item.version.vehicle.capacity.seatCapacity ]]  beds x [[ item.version.vehicle.capacity.bedCapacity ]]
[[ item.summary.mileage.text ]]
[[ item.version.vehicle.vehicleAge.type.text ]]: [[ item.version.vehicle.vehicleAge.text ]]

[[ item.summary.prepaid.value | currency:item.summary.prepaid.currency + ' ':0 ]]

[[ item.summary.rentalDays ]] [[ item.summary.durationType.text ]]
  Välj

[[ model.version.vehicle.vehicleCategory.text ]] i [[ model.version.pickUpLocation.city.text ]] [[ model.version.vehicle.vehicleCategory.text ]] från [[ model.version.pickUpLocation.city.text ]] till [[ model.version.dropOffLocation.city.text ]] [TEST]

Laddar...

Fel vid inläsning av innehåll

Sorry! [[ model.reason.text ]]


Status:
[[ model.head.status.text ]]
Status:
[[ model.version.availability.fleetStatus.text ]]
 kontrollerar
Kod:
[[ model.head.code ]]
Kund:
[[ model.head.client.text ]]
Namn:
[[ model.head.name ]]
E-mail:
[[ model.head.email ]]
Förare ålder:
[[ model.head.driverAge ]] år 30-60 år
Sysselsättning:
[[ model.head.passengers ]] Passagerare
Leverantör:
[[ model.version.brand.name ]]
Bekräftelsenummer:
[[ model.head.vendorReference ]]
Operatör referens:
[[ model.head.operatorReference ]]

[[ model.version.vehicle.name ]][[ (model.version.vehicle.reference == model.version.vehicle.name ? '' : ' - ' + model.version.vehicle.reference) ]]
Färg:
[[ model.version.vehicle.color.text ]]
Sittplatser:
[[ model.version.vehicle.capacity.seatCapacity ]] Passagerare
Sängplatser:
[[ model.version.vehicle.capacity.bedCapacity ]] Passagerare
Typ av sängplats:
[[ model.version.vehicle.capacity.doubleBeds ]] x dubbel [[ model.version.vehicle.capacity.singleBeds ]] x enkel [[ prop.text ]][[ $last ? '' : ', ' ]]
Toppbox:
[[ model.version.vehicle.topCase.text ]]
Sidoväska:
2 x [[ model.version.vehicle.sideCases.text ]]
Boendebekvämligheter:
[[ $first ? (prop.text | capitalize) : prop.text ]][[ $last ? '' : ', ' ]]
Fordonsfunktioner:
[[ $first ? (prop.text | capitalize) : prop.text ]][[ $last ? '' : ', ' ]]
Utrustning:
[[ $first ? (prop.text | capitalize) : prop.text ]][[ $last ? '' : ', ' ]]
Kategori:
[[ model.version.vehicle.vehicleStyle.text ]]
Typ:
[[ $first ? (prop.text | capitalize) : prop.text ]][[ $last ? '' : ', ' ]]
[[ model.version.vehicle.vehicleAge.type.text ]]:
[[ model.version.vehicle.vehicleAge.text ]]
[[ model.version.vehicle.fitOutAge.type.text ]]:
[[ model.version.vehicle.fitOutAge.text ]]
miltal: miltal:
[[ model.version.vehicle.mileage.text ]]
Längd:
[[ model.version.vehicle.length.text ]]
Vikt:
[[ model.version.vehicle.weight.text ]]
Förflyttning:
[[ model.version.vehicle.displacement.text ]]
Transmission:
[[ $first ? (prop.text | capitalize) : prop.text ]][[ $last ? '' : ', ' ]]
Energi:
[[ $first ? (prop.text | capitalize) : prop.text ]][[ $last ? '' : ', ' ]]
Körkort:
[[ $first ? (prop.text | capitalize) : prop.text ]][[ $last ? '' : ', ' ]]
Specifikationer:

[[ model.version.pickUpLocation.city.text ]]

Upphämtning:
[[ model.version.pickUpDate.weekday ]], [[ model.version.pickUpDate.text ]] vid [[ model.version.pickUpDate.time ]]
servicetimmar: [[ model.version.pickUpDate.hours ]]

Avlämning:
[[ model.version.dropOffDate.weekday ]], [[ model.version.dropOffDate.text ]] vid [[ model.version.dropOffDate.time ]]
servicetimmar: [[ model.version.dropOffDate.hours ]]

[[ model.version.pickUpLocation.address.companyName ]]
[[ model.version.pickUpLocation.address.street ]]
[[ model.version.pickUpLocation.address.cityName ]] ([[ model.version.pickUpLocation.city.text ]]) [[ model.version.pickUpLocation.address.state ]] [[ model.version.pickUpLocation.address.postalCode ]]
Ingen permanent depå. Hämtning och lämning efter individuell överenskommelse med biluthyraren.
[[ item.text | capitalize ]]

[[ model.version.dropOffLocation.city.text ]]

Avlämning:
[[ model.version.dropOffDate.weekday ]], [[ model.version.dropOffDate.text ]] vid [[ model.version.dropOffDate.time ]]
servicetimmar: [[ model.version.dropOffDate.hours ]]

[[ model.version.dropOffLocation.address.companyName ]]
[[ model.version.dropOffLocation.address.street ]]
[[ model.version.dropOffLocation.address.cityName ]] ([[ model.version.dropOffLocation.city.text ]]) [[ model.version.dropOffLocation.address.state ]] [[ model.version.dropOffLocation.address.postalCode ]]
Ingen permanent depå. Hämtning och lämning efter individuell överenskommelse med biluthyraren.
[[ item.text | capitalize ]]

Priser och villkor Rabatter och speciella erbjudanden Rabatter  ([[ ("max. :max valbara").replace(":max", specialsMax) ]])
[[ reduction.text | capitalize ]]
 • [[ comp.text ]]: [[ comp.compText ]]
[[ reduction.expiry.warningText ]]
[[ reduction.saving.value | currency:' ' + reduction.saving.currency + ' ':0 ]]
[[ special.text | capitalize ]]
 • [[ info.text ]]
 • [[ rule.text ]]: [[ rule.compText ]]
[[ special.expiry.warningText ]]
[[ special.saving.value | currency:' ' + special.saving.currency + ' ':0 ]]

Basprodukt
Standardpaket
 • [[ item ]], [[ model.components.base.rentalDays ]] [[ model.components.base.durationType.text ]]
 • [[ model.components.base.mileage.text ]]
 • [[ item.text ]] [[ item.text | preHrefText | capitalize ]] [[ item.text | innerHrefText ]] [[ item.text | postHrefText | capitalize ]]
[[ model.components.base.showPrice.value | currency:model.components.base.showPrice.currency + ' ':0 ]]
[[ model.components.base.showPrice.value | currency:model.components.base.showPrice.currency + ' ':0 ]]
[[ component.text | capitalize ]]
 • kräver: [[ item ]]
 • [[ item ]]
 • [[ item.text ]] [[ item.text | preHrefText | capitalize ]] [[ item.text | innerHrefText ]] [[ item.text | postHrefText | capitalize ]]
[[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] gratis
[[ component.showPrice.value * component.multiplier | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] [[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]]
[[ component.text | capitalize ]]
[[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] gratis
[[ component.showPrice.value * component.multiplier | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] [[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]]

Körsträcka
standard körsträcka
 • [[ model.components.base.mileage.text ]]
 • [[ model.components.base.mileage.miles ? 'Ytterligare Mile' : 'Ytterligare km' ]]: [[ model.components.base.mileage.additional | currency:model.components.base.mileage.currency + ' ':2 ]]
[[ component.text | capitalize ]]
 • [[ item.text ]]
 • tillhandahålls av: [[ component.brand ]]
 • kräver: [[ item ]]
 • inkluderar: [[ item ]]
 • [[ item.text ]] [[ item.text | preHrefText | capitalize ]] [[ item.text | innerHrefText ]] [[ item.text | postHrefText | capitalize ]]
[[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] gratis
[[ component.showPrice.value * component.multiplier | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] [[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]]
Note: Minst ett alternativ för körsträcka måste väljas

Försäkring
Standard försäkring
 • [[ model.components.base.coverages.liabilityCoverage ]]
 • [[ model.components.base.coverages.collisionCoverage ]]
 • [[ model.components.base.liability.text ]]
 • [[ coverage ]]
 • [[ model.components.base.drivers.text ]]
[[ component.text | capitalize ]]
 • [[ item.text ]]
 • tillhandahålls av: [[ component.brand ]]
 • kräver: [[ item ]]
 • inkluderar: [[ item ]]
 • [[ component.coverages.liabilityCoverage ]]
 • [[ component.coverages.collisionCoverage ]]
 • [[ component.liability.text ]]
 • [[ coverage ]]
 • [[ component.drivers.text ]]
 • [[ item.text ]] [[ item.text | preHrefText | capitalize ]] [[ item.text | innerHrefText ]] [[ item.text | postHrefText | capitalize ]]
[[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] gratis
[[ component.showPrice.value * component.multiplier | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] [[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]]

Utrustning
[[ component.text | capitalize ]]  (per person)
 • [[ item.text ]]
 • tillhandahålls av: [[ component.brand ]]
 • kräver: [[ item ]]
 • inkluderar: [[ item ]]
 • [[ component.coverages.liabilityCoverage ]]
 • [[ component.coverages.collisionCoverage ]]
 • [[ component.liability.text ]]
 • [[ coverage ]]
 • [[ component.drivers.text ]]
 • [[ item.text ]] [[ item.text | preHrefText | capitalize ]] [[ item.text | innerHrefText ]] [[ item.text | postHrefText | capitalize ]]
[[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] gratis
[[ component.showPrice.value * component.multiplier | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] [[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]]
[[ item.text | capitalize ]]

Service
[[ component.text | capitalize ]]  (per person)
 • [[ item.text ]]
 • tillhandahålls av: [[ component.brand ]]
 • kräver: [[ item ]]
 • inkluderar: [[ item ]]
 • [[ component.coverages.liabilityCoverage ]]
 • [[ component.coverages.collisionCoverage ]]
 • [[ component.liability.text ]]
 • [[ coverage ]]
 • [[ component.drivers.text ]]
 • [[ item.text ]] [[ item.text | preHrefText | capitalize ]] [[ item.text | innerHrefText ]] [[ item.text | postHrefText | capitalize ]]
[[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] gratis
[[ component.showPrice.value * component.multiplier | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] [[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]]
[[ item.text | capitalize ]]

Skatt och avgifter
[[ taxFee.text | capitalize ]]
[[ taxFee.value | currency:taxFee.currency + ' ':0 ]]

Individuella ändringar
[[ item.text | capitalize ]]
[[ item.value | currency:item.currency + ' ':0 ]]

[[ component.text | capitalize ]] Summa i förskott
[[ total.prepaid | currency:currency.prepaid + ' ':0 ]]

[[ component.text | capitalize ]]


Tillägg bokningsbart (betalas på plats)
[[ component.text | capitalize ]]  (per person)
 • [[ item.text ]]
 • tillhandahålls av: [[ component.brand ]]
 • kräver: [[ item ]]
 • inkluderar: [[ item ]]
 • [[ component.coverages.liabilityCoverage ]]
 • [[ component.coverages.collisionCoverage ]]
 • [[ component.liability.text ]]
 • [[ coverage ]]
 • [[ component.drivers.text ]]
 • [[ item.text ]] [[ item.text | preHrefText | capitalize ]] [[ item.text | innerHrefText ]] [[ item.text | postHrefText | capitalize ]]
[[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] gratis
[[ component.showPrice.value * component.multiplier | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] [[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]]
[[ item.text | capitalize ]]

Lokala kostnader
[[ component.text | capitalize ]]  (per person)
 • [[ item.text ]]
 • tillhandahålls av: [[ component.brand ]]
 • kräver: [[ item ]]
 • inkluderar: [[ item ]]
 • [[ component.coverages.liabilityCoverage ]]
 • [[ component.coverages.collisionCoverage ]]
 • [[ component.liability.text ]]
 • [[ coverage ]]
 • [[ component.drivers.text ]]
 • [[ item.text ]] [[ item.text | preHrefText | capitalize ]] [[ item.text | innerHrefText ]] [[ item.text | postHrefText | capitalize ]]
[[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] gratis
[[ component.showPrice.value * component.multiplier | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] [[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]]
[[ item.text | capitalize ]]
[[ taxFee.text | capitalize ]]
[[ taxFee.value | currency:taxFee.currency + ' ':0 ]]

Summa betalas på plats
[[ total.local | currency:currency.local + ' ':0 ]]
(Lokala skatter kan tillämpas)

Restriktioner
[[ model.version.driverRestriction.text | capitalize ]]
[[ component.text | capitalize ]]
[[ component.text | preHrefText | capitalize ]] [[ (component.text | innerHrefText) || component.infoUrl.short ]] [[ component.text | postHrefText | capitalize ]]

Viktiga anteckningar
[[ component.text | capitalize ]]
[[ component.text | preHrefText | capitalize ]] [[ (component.text | innerHrefText) || component.infoUrl.short ]] [[ component.text | postHrefText | capitalize ]]
[[ component.text | capitalize ]]
[[ item.text | capitalize ]]

Regler och villkor
[[ term.text ]]
[[ termsUrl.text | preHrefText | capitalize ]] [[ (termsUrl.text | innerHrefText) || termsUrl.url.short ]] [[ termsUrl.text | postHrefText | capitalize ]]

Avbokning
[[ term.text ]]
[[ term.text | capitalize ]]
gratis [[ term.minimum | currency:term.currency + ' ':0 ]] [[ term.percent | number ]]% [[ term.fixed | currency:term.currency + ' ':0 ]]
[[ term.text | capitalize ]]