[[ quotes.label ]]
Ładowanie trwa...
  [[ quotes.reason.text ]] Błąd ładowania treści

[[ item.version.vehicle.name ]]
[[ item.version.vehicle.name ]]
x [[ item.version.vehicle.capacity.seatCapacity ]]  x [[ item.version.vehicle.capacity.bedCapacity ]]
[[ item.summary.mileage.text ]]
[[ item.version.vehicle.vehicleAge.type.text ]]: [[ item.version.vehicle.vehicleAge.text ]]
[[ item.version.vehicle.fitOutAge.type.text ]]: [[ item.version.vehicle.fitOutAge.text ]]
przebieg: przebieg: [[ item.version.vehicle.mileage.text ]]
 [[ item.version.pickUpLocation.text ]]
 [[ item.version.oneWay ? item.version.dropOffLocation.text : item.version.pickUpLocation.text ]]
[[ item.version.pickUpDate.text ]] - [[ item.version.dropOffDate.text ]]
[[ item.summary.rentalDays ]] [[ item.summary.durationType.text ]]
[[ item.summary.prepaid.value | currency:item.summary.prepaid.currency + ' ':0 ]]
Zawiera podatek
  Wybierz
[[ item.summary.fleetStatus.text ]]
 sprawdzanie

[[ item.version.brand.name ]] [[ item.version.vehicle.name ]]

[[ item.version.vehicle.name ]]
seats x [[ item.version.vehicle.capacity.seatCapacity ]]  beds x [[ item.version.vehicle.capacity.bedCapacity ]]
[[ item.summary.mileage.text ]]
[[ item.version.vehicle.vehicleAge.type.text ]]: [[ item.version.vehicle.vehicleAge.text ]]

[[ item.summary.prepaid.value | currency:item.summary.prepaid.currency + ' ':0 ]]

[[ item.summary.rentalDays ]] [[ item.summary.durationType.text ]]
  Wybierz

[[ model.version.vehicle.vehicleCategory.text ]] in [[ model.version.pickUpLocation.city.text ]] [[ model.version.vehicle.vehicleCategory.text ]] from [[ model.version.pickUpLocation.city.text ]] to [[ model.version.dropOffLocation.city.text ]] [TEST]

Ładowanie trwa...

Błąd ładowania treści

Sorry! [[ model.reason.text ]]


Status:
[[ model.head.status.text ]]
Status:
[[ model.version.availability.fleetStatus.text ]]
 sprawdzanie
Kod:
[[ model.head.code ]]
Klient:
[[ model.head.client.text ]]
Nazwisko:
[[ model.head.name ]]
E-mail:
[[ model.head.email ]]
Wiek kierowcy:
[[ model.head.driverAge ]] lata 30-69 lat
Liczba pasażerów:
[[ model.head.passengers ]] pasażerowie
Sprzedawca:
[[ model.version.brand.name ]]
Numer potwierdzenia:
[[ model.head.vendorReference ]]
Referencja operatora:
[[ model.head.operatorReference ]]

[[ model.version.vehicle.name ]][[ (model.version.vehicle.reference == model.version.vehicle.name ? '' : ' - ' + model.version.vehicle.reference) ]]
Kolor:
[[ model.version.vehicle.color.text ]]
Liczba miejsc:
[[ model.version.vehicle.capacity.seatCapacity ]] pasażerowie
Liczba łóżek:
[[ model.version.vehicle.capacity.bedCapacity ]] pasażerowie
Pościel:
[[ model.version.vehicle.capacity.doubleBeds ]] x podwójna [[ model.version.vehicle.capacity.singleBeds ]] x pojedynczy [[ prop.text ]][[ $last ? '' : ', ' ]]
Kufer motorowy górny:
[[ model.version.vehicle.topCase.text ]]
Kufry motorowe boczne:
2 x [[ model.version.vehicle.sideCases.text ]]
Wyposażenie wnętrza:
[[ $first ? (prop.text | capitalize) : prop.text ]][[ $last ? '' : ', ' ]]
Cechy pojazdu:
[[ $first ? (prop.text | capitalize) : prop.text ]][[ $last ? '' : ', ' ]]
Wyposażenie:
[[ $first ? (prop.text | capitalize) : prop.text ]][[ $last ? '' : ', ' ]]
Kategoria:
[[ model.version.vehicle.vehicleStyle.text ]]
Edycja:
[[ $first ? (prop.text | capitalize) : prop.text ]][[ $last ? '' : ', ' ]]
[[ model.version.vehicle.vehicleAge.type.text ]]:
[[ model.version.vehicle.vehicleAge.text ]]
[[ model.version.vehicle.fitOutAge.type.text ]]:
[[ model.version.vehicle.fitOutAge.text ]]
przebieg: przebieg:
[[ model.version.vehicle.mileage.text ]]
Długość:
[[ model.version.vehicle.length.text ]]
Waga:
[[ model.version.vehicle.weight.text ]]
Przemieszczenie:
[[ model.version.vehicle.displacement.text ]]
Przekładnia:
[[ $first ? (prop.text | capitalize) : prop.text ]][[ $last ? '' : ', ' ]]
Energia:
[[ $first ? (prop.text | capitalize) : prop.text ]][[ $last ? '' : ', ' ]]
Prawo jazdy:
[[ $first ? (prop.text | capitalize) : prop.text ]][[ $last ? '' : ', ' ]]

[[ model.version.pickUpLocation.city.text ]]

Odbiór:
[[ model.version.pickUpDate.weekday ]], [[ model.version.pickUpDate.text ]] o [[ model.version.pickUpDate.time ]]
godziny otwarcia: [[ model.version.pickUpDate.hours ]]

Zwrot:
[[ model.version.dropOffDate.weekday ]], [[ model.version.dropOffDate.text ]] o [[ model.version.dropOffDate.time ]]
godziny otwarcia: [[ model.version.dropOffDate.hours ]]

[[ model.version.pickUpLocation.address.companyName ]]
[[ model.version.pickUpLocation.address.street ]]
[[ model.version.pickUpLocation.address.cityName ]] ([[ model.version.pickUpLocation.city.text ]]) [[ model.version.pickUpLocation.address.state ]] [[ model.version.pickUpLocation.address.postalCode ]]
Przechowywanie ciągłe niemożliwe. Odbiór i zwrot według indywidualnego uzgodnienia z wypożyczalnią.
[[ item.text | capitalize ]]

[[ model.version.dropOffLocation.city.text ]]

Zwrot:
[[ model.version.dropOffDate.weekday ]], [[ model.version.dropOffDate.text ]] o [[ model.version.dropOffDate.time ]]
godziny otwarcia: [[ model.version.dropOffDate.hours ]]

[[ model.version.dropOffLocation.address.companyName ]]
[[ model.version.dropOffLocation.address.street ]]
[[ model.version.dropOffLocation.address.cityName ]] ([[ model.version.dropOffLocation.city.text ]]) [[ model.version.dropOffLocation.address.state ]] [[ model.version.dropOffLocation.address.postalCode ]]
Przechowywanie ciągłe niemożliwe. Odbiór i zwrot według indywidualnego uzgodnienia z wypożyczalnią.
[[ item.text | capitalize ]]

Specjalne promocje Zniżki i oferty specjalne Zniżki  ([[ ("max. :max możliwych").replace(":max", specialsMax) ]])
[[ reduction.text | capitalize ]]
 • [[ comp.text ]]: [[ comp.compText ]]
[[ reduction.expiry.warningText ]]
[[ reduction.saving.value | currency:' ' + reduction.saving.currency + ' ':0 ]]
[[ special.text | capitalize ]]
 • [[ info.text ]]
 • [[ rule.text ]]: [[ rule.compText ]]
[[ special.expiry.warningText ]]
[[ special.saving.value | currency:' ' + special.saving.currency + ' ':0 ]]

Produkt podstawowy
Pakiet standardowy
 • [[ item ]], [[ model.components.base.rentalDays ]] [[ model.components.base.durationType.text ]]
 • [[ model.components.base.mileage.text ]]
 • [[ item.text ]] [[ item.text | preHrefText | capitalize ]] [[ item.text | innerHrefText ]] [[ item.text | postHrefText | capitalize ]]
[[ model.components.base.showPrice.value | currency:model.components.base.showPrice.currency + ' ':0 ]]
[[ model.components.base.showPrice.value | currency:model.components.base.showPrice.currency + ' ':0 ]]
[[ component.text | capitalize ]]
 • wymaga: [[ item ]]
 • [[ item ]]
 • [[ item.text ]] [[ item.text | preHrefText | capitalize ]] [[ item.text | innerHrefText ]] [[ item.text | postHrefText | capitalize ]]
[[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] za darmo
[[ component.showPrice.value * component.multiplier | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] [[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]]
[[ component.text | capitalize ]]
[[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] za darmo
[[ component.showPrice.value * component.multiplier | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] [[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]]

Przebieg mil
Przebieg mil standard
 • [[ model.components.base.mileage.text ]]
 • [[ model.components.base.mileage.miles ? 'Dodatkowe mile' : 'Dodatkowe km' ]]: [[ model.components.base.mileage.additional | currency:model.components.base.mileage.currency + ' ':2 ]]
[[ component.text | capitalize ]]
 • [[ item.text ]]
 • świadczone przez: [[ component.brand ]]
 • wymaga: [[ item ]]
 • zawiera: [[ item ]]
 • [[ item.text ]] [[ item.text | preHrefText | capitalize ]] [[ item.text | innerHrefText ]] [[ item.text | postHrefText | capitalize ]]
[[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] za darmo
[[ component.showPrice.value * component.multiplier | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] [[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]]
Note: Musi zostać wybrana co najmniej jedna z opcji przebiegu

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie standardowe
 • [[ model.components.base.coverages.liabilityCoverage ]]
 • [[ model.components.base.coverages.collisionCoverage ]]
 • [[ model.components.base.liability.text ]]
 • [[ coverage ]]
 • [[ model.components.base.drivers.text ]]
[[ component.text | capitalize ]]
 • [[ item.text ]]
 • świadczone przez: [[ component.brand ]]
 • wymaga: [[ item ]]
 • zawiera: [[ item ]]
 • [[ component.coverages.liabilityCoverage ]]
 • [[ component.coverages.collisionCoverage ]]
 • [[ component.liability.text ]]
 • [[ coverage ]]
 • [[ component.drivers.text ]]
 • [[ item.text ]] [[ item.text | preHrefText | capitalize ]] [[ item.text | innerHrefText ]] [[ item.text | postHrefText | capitalize ]]
[[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] za darmo
[[ component.showPrice.value * component.multiplier | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] [[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]]

Wyposażenie
[[ component.text | capitalize ]]  (każda osoba )
 • [[ item.text ]]
 • świadczone przez: [[ component.brand ]]
 • wymaga: [[ item ]]
 • zawiera: [[ item ]]
 • [[ component.coverages.liabilityCoverage ]]
 • [[ component.coverages.collisionCoverage ]]
 • [[ component.liability.text ]]
 • [[ coverage ]]
 • [[ component.drivers.text ]]
 • [[ item.text ]] [[ item.text | preHrefText | capitalize ]] [[ item.text | innerHrefText ]] [[ item.text | postHrefText | capitalize ]]
[[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] za darmo
[[ component.showPrice.value * component.multiplier | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] [[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]]
[[ item.text | capitalize ]]

Usługi
[[ component.text | capitalize ]]  (każda osoba )
 • [[ item.text ]]
 • świadczone przez: [[ component.brand ]]
 • wymaga: [[ item ]]
 • zawiera: [[ item ]]
 • [[ component.coverages.liabilityCoverage ]]
 • [[ component.coverages.collisionCoverage ]]
 • [[ component.liability.text ]]
 • [[ coverage ]]
 • [[ component.drivers.text ]]
 • [[ item.text ]] [[ item.text | preHrefText | capitalize ]] [[ item.text | innerHrefText ]] [[ item.text | postHrefText | capitalize ]]
[[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] za darmo
[[ component.showPrice.value * component.multiplier | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] [[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]]
[[ item.text | capitalize ]]

Podatki i opłaty
[[ taxFee.text | capitalize ]]
[[ taxFee.value | currency:taxFee.currency + ' ':0 ]]

Indywidualne korekty
[[ item.text | capitalize ]]
[[ item.value | currency:item.currency + ' ':0 ]]

[[ component.text | capitalize ]] Całkowicie z góry
[[ total.prepaid | currency:currency.prepaid + ' ':0 ]]

[[ component.text | capitalize ]]


Dodatkowo rezerwacja (płatne na miejscu)
[[ component.text | capitalize ]]  (każda osoba )
 • [[ item.text ]]
 • świadczone przez: [[ component.brand ]]
 • wymaga: [[ item ]]
 • zawiera: [[ item ]]
 • [[ component.coverages.liabilityCoverage ]]
 • [[ component.coverages.collisionCoverage ]]
 • [[ component.liability.text ]]
 • [[ coverage ]]
 • [[ component.drivers.text ]]
 • [[ item.text ]] [[ item.text | preHrefText | capitalize ]] [[ item.text | innerHrefText ]] [[ item.text | postHrefText | capitalize ]]
[[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] za darmo
[[ component.showPrice.value * component.multiplier | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] [[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]]
[[ item.text | capitalize ]]

Lokalne koszty
[[ component.text | capitalize ]]  (każda osoba )
 • [[ item.text ]]
 • świadczone przez: [[ component.brand ]]
 • wymaga: [[ item ]]
 • zawiera: [[ item ]]
 • [[ component.coverages.liabilityCoverage ]]
 • [[ component.coverages.collisionCoverage ]]
 • [[ component.liability.text ]]
 • [[ coverage ]]
 • [[ component.drivers.text ]]
 • [[ item.text ]] [[ item.text | preHrefText | capitalize ]] [[ item.text | innerHrefText ]] [[ item.text | postHrefText | capitalize ]]
[[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] za darmo
[[ component.showPrice.value * component.multiplier | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]] [[ component.showPrice.value | currency:component.showPrice.currency + ' ':0 ]]
[[ item.text | capitalize ]]
[[ taxFee.text | capitalize ]]
[[ taxFee.value | currency:taxFee.currency + ' ':0 ]]

Razem do zapłaty na miejscu
[[ total.local | currency:currency.local + ' ':0 ]]
(mogą zostać naliczone miejscowe podatki)

Ograniczenia
[[ model.version.driverRestriction.text | capitalize ]]
[[ component.text | capitalize ]]
[[ component.text | preHrefText | capitalize ]] [[ (component.text | innerHrefText) || component.infoUrl.short ]] [[ component.text | postHrefText | capitalize ]]

Ważne wskazówki
[[ component.text | capitalize ]]
[[ component.text | preHrefText | capitalize ]] [[ (component.text | innerHrefText) || component.infoUrl.short ]] [[ component.text | postHrefText | capitalize ]]
[[ component.text | capitalize ]]
[[ item.text | capitalize ]]

Regulamin i warunki
[[ term.text ]]
[[ termsUrl.text | preHrefText | capitalize ]] [[ (termsUrl.text | innerHrefText) || termsUrl.url.short ]] [[ termsUrl.text | postHrefText | capitalize ]]

Anulowanie
[[ term.text ]]
[[ term.text | capitalize ]]
gratis [[ term.minimum | currency:term.currency + ' ':0 ]] [[ term.percent | number ]]% [[ term.fixed | currency:term.currency + ' ':0 ]]
[[ term.text | capitalize ]]